Slider

КОНЦЕПТ - НУЛА ОТПАД

Концептот „Нула Отпад“ се развива како реакција на потрошувачкото општество кое со вртоглава брзина ја разгорува човечката ненаситност на сметка на човечкото достоинство, природните ресурси и животната средина, оставајќи ни во трајно наследство купишта отпад што не може бескрајно да се рециклираат дури ни во најразвиените земји.

Екологистите решение на проблемот гледаат во имплементација на концептот „Нула отпад“, кој се темели на принципите на одржлив развој и циркуларна економија. Овој концепт го применуваат 308 општини во Европа каде 99 отсто од отпадот се третира како ресурс, а само еден процент завршува на депониите. 

01
IKONA_1
ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ

Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад а која создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли;

IKONA_BATERII
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно претворање на хемиска енергија, кој содржи една или повеќе примарни батериски ќелии, или содржи една или повеќе…

IKONA_ELEKT
ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД

Е-ОТПАД е општ термин кој се користи да се опишат стари, дотраени или отфрлени уреди кои се поврзани на електрична мрежа и/или содржат електронски делови.

Преку  ЕКО-ЛИНИЈАТА –  граѓаните и компаниите на територијата на нашата држава можат секој работен ден да пријават електричен и електронски отпад и правилно да се ослободат од истиот.

Со едноставно јавување, нашите екипи вршат БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМАЊЕ од прагот на нивниот дом. Уредите треба да се исклучени од вода и струја и да се на достапно место за преземање.

Еко парада на Е-Капитолијада
By notpad / March 18, 2022

Еко парада на Е-Капитолијада

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со…

Read More
Безбедни практики за справување со електронски отпад и отпадни батерии на ТВ24
By notpad / July 22, 2021

Безбедни практики за справување со електронски отпад и отпадни батерии на ТВ24

Нула Отпад во Студио 10 на ТВ24 на едночасовна дискусија на тема: “Безбедни практики во отстранување на е-отпад”. Што се…

Read More
Еко изложба по повод Меѓународниот ден на батеријата
By notpad / July 21, 2021

Еко изложба по повод Меѓународниот ден на батеријата

Денот на батеријата е неофицијален празник кој се слави на 18 февруари и се користи за да се оддаде почит…

Read More
Еко занимална по повод Меѓународниот ден на батеријата
By notpad / July 21, 2021

Еко занимална по повод Меѓународниот ден на батеријата

По повод Меѓународниот ден на батеријата во девет објекти на градинката Димче Мирчев од Велес се реализираше десет дневна еко…

Read More
Нула Oтпад во “Ја сакам Македонија” на Сител
By notpad / July 20, 2021

Нула Oтпад во “Ја сакам Македонија” на Сител

Репортажа за активностите на Нула Отпад во општините ширум државата за подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на…

Read More
Нула Отпад во “Добро утро секое утро” на Алфа ТВ
By notpad / July 20, 2021

Нула Отпад во “Добро утро секое утро” на Алфа ТВ

Последниве десет години сме сведоци на големи технолошки напредоци. Светот во кој живееме веќе не е ист. Се соочуваме со…

Read More
Нула Отпад во Рингераја.мк “Што да правите со старите и расипани електрични уреди од домот или компанијата”?
By notpad / July 20, 2021

Нула Отпад во Рингераја.мк “Што да правите со старите и расипани електрични уреди од домот или компанијата”?

Какви мисли, ставови и постапки има еден поединец за средината околу него во голема мера зависи од тоа какви навики…

Read More
Доделување на награди на Е-Капитолијада 2021
By notpad / July 19, 2021

Доделување на награди на Е-Капитолијада 2021

Децата од Општина Аеродром, нашите еко амбасадори, успешно го реформулираа значењето и функцијата на електронскиот отпад, креирајќи уникатни маски од…

Read More
Е-Капитолијада 2021
By notpad / March 17, 2021

Е-Капитолијада 2021

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со…

Read More
НУЛА ОТПАД НА МАКЕДОНСКО РАДИО2
By notpad / February 3, 2021

НУЛА ОТПАД НА МАКЕДОНСКО РАДИО2

Еколошки кампањи за подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на електронскиот отпад Поблиску до граѓаните и чиста и…

Read More
1 2 3