Slider

КОНЦЕПТ - НУЛА ОТПАД

Концептот „Нула Отпад“ се развива како реакција на потрошувачкото општество кое со вртоглава брзина ја разгорува човечката ненаситност на сметка на човечкото достоинство, природните ресурси и животната средина, оставајќи ни во трајно наследство купишта отпад што не може бескрајно да се рециклираат дури ни во најразвиените земји.

Екологистите решение на проблемот гледаат во имплементација на концептот „Нула отпад“, кој се темели на принципите на одржлив развој и циркуларна економија. Овој концепт го применуваат 308 општини во Европа каде 99 отсто од отпадот се третира како ресурс, а само еден процент завршува на депониите. 

01
IKONA_1
ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ

Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад а која создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли;

IKONA_BATERII
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно претворање на хемиска енергија, кој содржи една или повеќе примарни батериски ќелии, или содржи една или повеќе…

IKONA_ELEKT
ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД

Е-ОТПАД е општ термин кој се користи да се опишат стари, дотраени или отфрлени уреди кои се поврзани на електрична мрежа и/или содржат електронски делови.

Преку  ЕКО-ЛИНИЈАТА –  граѓаните и компаниите на територијата на нашата држава можат секој работен ден да пријават електричен и електронски отпад и правилно да се ослободат од истиот.

Со едноставно јавување, нашите екипи вршат БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМАЊЕ од прагот на нивниот дом. Уредите треба да се исклучени од вода и струја и да се на достапно место за преземање.

Прво Априлски маски од Е- отпад
By notpad / March 29, 2018

Прво Априлски маски од Е- отпад

Почитувани родители и пријатели на Општина Карпош оваа година Ве каниме да направите ЕКО МАСКИ, најдобрите ќе бидат наградени и тоа за…

Read More
ГОЛЕМА ЕКО АКЦИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ СО ,, НУЛА ОТПАД“
By notpad / October 5, 2017

ГОЛЕМА ЕКО АКЦИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ СО ,, НУЛА ОТПАД“

Предмет :Соопштение за печат До : Сите медиуми Во соработка со лиценцираната непрофитна организација ,, Нула Отпад“, Општина Карпош ќе…

Read More
Старо Донеси – Ново Однеси
By notpad / May 25, 2016

Старо Донеси – Ново Однеси

„Ние како Друштво за управување со отпадна електронска и електрична опрема и отпадни батерии и акумулатори, во склоп со нашата…

Read More
Еко Натпревар во Рамстор Мол
By notpad / March 19, 2016

Еко Натпревар во Рамстор Мол

Драги дечиња, На 1ви април земете со вас празни батерии, соберете тим од 5 другарчиња и подгответе се за трчање!!!Ќе…

Read More
Мислење по годишен извештај за електрична и електронска опрема
By notpad / October 5, 2015

Мислење по годишен извештај за електрична и електронска опрема

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, како и претходните години ги оствари националните цели предвидени во Законот за управување со батерии и акумулатори и…

Read More
4та Меѓународна конференција на тема РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД во организација на АДКОМ и ЈП Комунална Хигиена- Скопје
By notpad / October 5, 2015

4та Меѓународна конференција на тема РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД во организација на АДКОМ и ЈП Комунална Хигиена- Скопје

НУЛА ОТПАД ДОО активно учествуваше на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со  отпад  “ во организација…

Read More
Започнa голем награден конкурс„ Еко совест на општеството
By notpad / July 13, 2015

Започнa голем награден конкурс„ Еко совест на општеството

Од 10-ти јули до 20-ти ноември 2015 ќе се реализира голем награден конкурс на темата „Еко совест на општеството“ во кој ќе можат…

Read More