Е-Капитолијада 2024

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со Капитол мол и Општина Аеродром поттикнуваат иницијатива за изработка на маски од електричен отпад кои ќе бидат презентирaни во форма на дигитална кампања на фејсбук официјалната страна на Капитол Mол под името Е-КАПИТОЛИЈАДА.

Во Изборот на најдобра еко маска право на учество имаат сите деца од Општина Аеродром, вклучувајќи ги сите градинки и училишта (основно образование,1-9 одделение).

Учесниците во Изборот на најдобра еко маска  ќе имаат за задача да изработат индивидуална или групна креативна маска во која ќе имаат вклучено најмалку 3 стари и неисправни електронски и електрични уреди и стари и потрошени батерии.

Фотографија од направената еко маска треба да се испрати во директна порака на фејсбук профилот на Капитол Мол, заедно со уредно пополнета и потпишана пријава од родител/старател најдоцна до петок 29.03.2024год. до 12 часот.

Главната награда од стручно жири за индивидуална маска ја обезбедува партнерот на проектот Амбасада на Република Словенија – велосипед, втората награда за индивидуална маска од стручно жири –  таблет и наградата за најлајкувана маска – звучник количка ги обезбедува Нула Отпад, наградата за групна маска категорија градинка – пакет производи ја обезбедува Офис Плус, и наградата за групна маска категорија училиште – печатач,  ја обезбедува Анхоч.

За категоријата најлајкувана маска важечки ќе бидат гласовите од објавата на фотографијата до 29.03.2024г. – 12 часот.

Добитниците на наградите ќе бидат  официјално објавени на 01.04.2024год кога ќе се одржи и ревијалниот дел насловен како Еко Парада на бината во Капитол Мол.

Кампањата е дел од низа на цели кои треба да се исполнат во општеството и заедницата и со тоа да се постават темелите на раст и развој и чиста и здрава животна средина за сите.

Е-Капитолијада 2023

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со Капитол мол и Општина Аеродром поттикнуваат иницијатива за изработка на маски од електричен отпад кои ќе бидат презентирaни во форма на дигитална кампања на фејсбук официјалната страна на Капитол Mол под името Е-КАПИТОЛИЈАДА.

Во Изборот на најдобра еко маска право на учество имаат сите деца од Општина Аеродром, вклучувајќи ги сите градинки и училишта (основно образование,1-9 одделение).

Учесниците во Изборот на најдобра еко маска  ќе имаат за задача да изработат индивидуална или групна креативна маска во која ќе имаат вклучено најмалку 3 стари и неисправни електронски и електрични уреди и стари и потрошени батерии.

Фотографија од направената еко маска треба да се испрати во директна порака на фејсбук профилот на Капитол Мол, заедно со уредно пополнета и потпишана пријава од родител/старател најдоцна до 01.04.2023год. до 16 часот.

Главната награда од стручно жири за индивидуална маска ја обезбедува партнерот на проектот Амбасада на Република Словенија – велосипед, втората награда за индивидуална маска од стручно жири – блутут слушалки и наградата за најлајкувана маска – блутут звучници ги обезбедува Нула Отпад, додека наградата за групна маска ја обезбедува Офис Плус.

За категоријата најлајкувана маска важечки ќе бидат гласовите од објавата на фотографијата до 03.04.2023 – 12 часот.

Добитниците на наградите ќе бидат објавени на 04.04.2023год.

Кампањата е дел од низа на цели кои треба да се исполнат во општеството и заедницата и со тоа да се постават темелите на раст и развој и чиста и здрава животна средина за сите.

Еко Парада на Е Капитолијада

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со Капитол мол и Општина Аеродром поттикнуваат иницијатива за изработка на маски од електричен отпад кои ќе бидат презентирaни во форма на дигитална кампања на социјалните мрежи на Капитол Mол под името Е-КАПИТОЛИЈАДА.

Во Изборот на најдобра еко маска право на учество имаат сите деца од Општина Аеродром, вклучувајќи ги сите градинки и училишта (основно образование,1-9 одделение).

Учесниците во Изборот на најдобра еко маска  ќе имаат за задача да изработат индивидуална или групна креативна маска во која ќе имаат вклучено најмалку 3 стари и неисправни електронски и електрични уреди или стари и потрошени батерии.

Фотографија од направената еко маска треба да се испрати во директна порака на фејсбук профилот на Капитол Мол, заедно со уредно пополнета и потпишана пријава од родител/старател најдоцна до 01.04.2022год. до 16 часот.

НУЛА ОТПАД, за најдобрите три индивидуални маски ќе обезбеди три главни награди. Од стручно жири ќе бидат доделени две награди, прва награда блутут бежични слушалки и втора награда паметен часовник, додека  една награда ќе биде доделена за најлајкувана фотографија на социјалните мрежи на Капитол Мол ( фејсбук + инстаграм) – гејмерски сет (слушалки, тастатура и глувче).

За категоријата најлајкувана фотографија важечки ќе бидат гласовите од објавата на фотографијата до 03.04.2021 – 12 часот.

За најдобрата групна маска од стручно жири Капитол Мол ќе обезбеди пакет училишни материјали

Добитниците на наградите ќе бидат објавени на 05.04 во 12часот.

Кампањата е дел од низа на цели кои треба да се исполнат во општеството и заедницата и со тоа да се постават темелите на раст и развој и чиста и здрава животна средина за сите.

Еко Парада на Е Капитолијада

Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето, НУЛА ОТПАД во соработка со Капитол мол и Општина Аеродром поттикнуваат иницијатива за изработка на маски од електричен отпад кои ќе бидат презентирaни во форма на дигитална кампања на социјалните мрежи на Капитол Mол под името Е-КАПИТОЛИЈАДА.

Во Изборот на најдобра еко маска право на учество имаат сите деца од Општина Аеродром, вклучувајќи ги сите градинки и училишта (основно образование,1-9 одделение).

Учесниците во Изборот на најдобра еко маска  ќе имаат за задача да изработат индивидуална или групна креативна маска во која ќе имаат вклучено најмалку 3 стари и неисправни електронски и електрични уреди или стари и потрошени батерии.

Фотографија од направената еко маска треба да се испрати во директна порака на фејсбук профилот на Капитол Мол, заедно со уредно пополнета и потпишана пријава од родител/старател најдоцна до 01.04.2022год. до 16 часот.

НУЛА ОТПАД, за најдобрите три индивидуални маски ќе обезбеди три главни награди. Од стручно жири ќе бидат доделени две награди, прва награда блутут бежични слушалки и втора награда паметен часовник, додека  една награда ќе биде доделена за најлајкувана фотографија на социјалните мрежи на Капитол Мол ( фејсбук + инстаграм) – гејмерски сет (слушалки, тастатура и глувче).

За категоријата најлајкувана фотографија важечки ќе бидат гласовите од објавата на фотографијата до 03.04.2021 – 12 часот.

За најдобрата групна маска од стручно жири Капитол Мол ќе обезбеди пакет училишни материјали

Добитниците на наградите ќе бидат објавени на 05.04 во 12часот.

Кампањата е дел од низа на цели кои треба да се исполнат во општеството и заедницата и со тоа да се постават темелите на раст и развој и чиста и здрава животна средина за сите.

Доделување на награди на Е Капитолијада 2021

Децата од Општина Аеродром, нашите еко амбасадори, успешно го реформулираа значењето и функцијата на електронскиот отпад, креирајќи уникатни маски од она во кое повеќето од нас гледаме само отпад.

Креативни, забавни активности со порака за селекција, реупотреба и рециклирање на електронскиот отпад и отпадните батерии.

За најдобрите две маски од стручно жири и за најлајкуваната маска на социјалните мрежи на Capitol Mall & Residence , Нула Отпад обезбеди подароци, додека сите деца кои учествуваа добија благодарници за учество.

Преку креативни проекти ја интезивираме вклученоста на граѓаните и институциите во процесите на заштита на животната средина, селекција, реупотреба и рециклирање на опасниот отпад.

Месец на хуманост општина Гази Баба

Секојдневните активности и залагања на Нула Отпад во сите општини во државата во насока на организација на системот за собирање и рециклирање на што поголема количина отпадна електронска и електрична опрема и отпадни батерии и акумулатори  во континуитет дава посакувани резултати во однос на подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на опасниот отпад.

Нула Отпад активен и во проектот “ Гази Баба се грижи, месец на хуманост” .

Проектот предвидува здружување и заеднички акции на повеќе од 20 здруженија на граѓани и организации во различни области со следниве цели:

-собирање на храна и  облека

-собирање на отпад од пластика, стакло, хартија

-собирање на електричен и електронски отпад

-како и чистење и уредување на јавни површини.

Грижата за здрава и чиста животна средина е приоритет на општина Гази Баба. Во насока на остварување на оваа цел Нула Отпад во соработка со општината  воспостави организиран систем за собирање на отпадна електрична и електронска опрема, кој што во континуитет ќе се спроведува во урбаните заедници и ќе придонесе кон:

  • намалување на опасниот отпад на улиците, дивите депонии и во контејнерите;
    • подигнување на јавната свест за опасниот отпад и потребата од негово организирано собирање и рециклирање, сé со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето.

Со информативен пулт Нула Отпад беше достапен на граѓаните за информирање и укажување на неоходноста од селекција и рециклирање на овој посебен тип на отпад и воедно беше овозможена дистрибуција на информативен флаер во тираж од 10 000 примероци до секој дом во урбаниот дел на општината.

Преку информативните флаери Нула Отпад внесе еко култура во секој дом, укажувајќи на опасностите од несоодветно тертирање на овој вид на отпад како и можноста преку еко линијата граѓаните со едноставно јавување на бесплатен, безбеден и сигурен начин  да ги исчистат своите домови од непотребната електроника.

Станува збор за придвижување на  поголема акција, организирано собирање на негабаритен и габаритен електронски отпад од домовите на граѓаните. Електричниот и електронскиот отпад (телевизори, машини за перење, бојлери и мали уреди за домаќинство) граѓаните имаа можност преку еко линијата да ги пријават и бесплатно да се ослободат од нив на начин кој не ја загрозува животната околина и човековото здравје.

Информативни постери за акцијата беа поставени и во 11 основни училишта и две централни детски градинки со вкупно 11 објекти и воедно воспоставена инфраструктура за садови за батерии со можност за организација на едукации и еколошки акции со почетокот на учебната година.

Позиционирање на еколошко однесување и обврска за задолжителна рециклажа е сериозен елемент на деловниот имиџ и углед на секоја општествено одговорна општина, додека правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право и претставува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот. Секој жител има обврска да го штити, чува и унапредува екосистемот во кој што живее.

Месец на хуманост општина Гази Баба ноември 2020