Slider

КОНЦЕПТ - НУЛА ОТПАД

Концептот „Нула Отпад“ се развива како реакција на потрошувачкото општество кое со вртоглава брзина ја разгорува човечката ненаситност на сметка на човечкото достоинство, природните ресурси и животната средина, оставајќи ни во трајно наследство купишта отпад што не може бескрајно да се рециклираат дури ни во најразвиените земји.

Екологистите решение на проблемот гледаат во имплементација на концептот „Нула отпад“, кој се темели на принципите на одржлив развој и циркуларна економија. Овој концепт го применуваат 308 општини во Европа каде 99 отсто од отпадот се третира како ресурс, а само еден процент завршува на депониите. 

01
IKONA_1
ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ

Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад а која создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли;

IKONA_BATERII
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно претворање на хемиска енергија, кој содржи една или повеќе примарни батериски ќелии, или содржи една или повеќе…

IKONA_ELEKT
ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД

Е-ОТПАД е општ термин кој се користи да се опишат стари, дотраени или отфрлени уреди кои се поврзани на електрична мрежа и/или содржат електронски делови.

Преку  ЕКО-ЛИНИЈАТА –  граѓаните и компаниите на територијата на нашата држава можат секој работен ден да пријават електричен и електронски отпад и правилно да се ослободат од истиот.

Со едноставно јавување, нашите екипи вршат БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМАЊЕ од прагот на нивниот дом. Уредите треба да се исклучени од вода и струја и да се на достапно место за преземање.

НУЛА ОТПАД ВО ЕКО БАЛАНС МТВ
By notpad / February 3, 2021

НУЛА ОТПАД ВО ЕКО БАЛАНС МТВ

Како да се ослободите од непотребната електроника? Kако на лесен и безбеден начин физичките и правните лица да се ослободат…

Read More
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБАР СОБИРЕН ЦЕНТАР ЗА ОТПАД ВО УЧИЛИШТЕ И ОБЈЕКТ ВО ГРАДИНКА
By notpad / February 3, 2021

ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБАР СОБИРЕН ЦЕНТАР ЗА ОТПАД ВО УЧИЛИШТЕ И ОБЈЕКТ ВО ГРАДИНКА

Децата се директно засегнати и загрозени од загадувањето на животната средина и, за жал, тоа го осознаваат уште многу мали….

Read More
Виртуелен саем за одбележување на Денот на Планетата Земја
By notpad / November 18, 2020

Виртуелен саем за одбележување на Денот на Планетата Земја

(23.04.2020 – Скопје) По повод Денот на Земјата, Американскиот Корнер организираше виртуелен саем на тема: Градење на одржлив животен стил….

Read More
Месец на хуманост општина Гази Баба
By notpad / November 18, 2020

Месец на хуманост општина Гази Баба

Секојдневните активности и залагања на Нула Отпад во сите општини во државата во насока на организација на системот за собирање…

Read More
ПРЕДИЗВИКОТ ПРОДОЛЖУВА ЕКО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДИЗВИК СО ДЕЦАТА НА НОВАТА ПЛАНЕТА И НОВОТО ВРЕМЕ
By notpad / July 20, 2020

ПРЕДИЗВИКОТ ПРОДОЛЖУВА ЕКО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДИЗВИК СО ДЕЦАТА НА НОВАТА ПЛАНЕТА И НОВОТО ВРЕМЕ

Во услови на пандемија со Корона вирусот, Нула Отпад својата едукативна мисија ја продолжи преку дигитална едукативна кампања „Безбедни во…

Read More
ИСТРАЖУВАЈ СО НУЛА ОТПАД И ОСВОЈ ЕЛЕКТРИЧЕН ТРОТИНЕТ!
By notpad / July 5, 2020

ИСТРАЖУВАЈ СО НУЛА ОТПАД И ОСВОЈ ЕЛЕКТРИЧЕН ТРОТИНЕТ!

Во тек е еко истражувачкиот предизвик на Нула Отпад наменет за сите деца на училишна возраст  (1-9 одделение) на тема…

Read More
Ликовно – Креативен Предизвик
By notpad / April 14, 2020

Ликовно – Креативен Предизвик

Како на забавен, креативен и едукативен начин да добиеш лаптоп?Еко предизвик и можност да освоиш .Изработи плакат на тема: „Да…

Read More
Еко херои на планетата
By notpad / February 17, 2020

Еко херои на планетата

Еко херои на планетата” – едукативна кампања на Нула Отпад во 10-те основни училишта на територијата на општина Карпош. Месец…

Read More
By notpad / December 15, 2019

ИНФОРМАТИВЕН НАСТАН НА ТЕМА „НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД‟

Во врска со објавените текстови на прописите од областа на управувањето со посебните текови на отпад (Закон за проширена одговорност…

Read More
#ЕкоКАМПАЊА #IChooseToReuse
By notpad / May 21, 2018

#ЕкоКАМПАЊА #IChooseToReuse

Почитувани претставници на медиумите, Во името на Црвен крст на Република Македонија, СОС Детско село Македонија и Нула Отпад, би сакале да Ве…

Read More