НУЛА ОТПАД ДОО активно учествуваше на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со  отпад  “ во организација на АДКОМ и ЈП Комунална хигиена Скопје,под покровителство на Министерство за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија.

НУЛА ОТПАД ДОО пред аудиториумот ги претстави современите политики, во доменот на управување со отпадот, особено отпад од електронска и електична опрема како и отпадни батерии и акумулатори, да се третираат како ресурси освен како генератор на негативни влијанија врз животната средина,.

Во рамките на конференцијата во Хотел Метропол НУЛА ОТПАД на присутните се претстави и со штанд во рамките на техничката изложба на конференцијата.

Leave Comment