• Видови на електронска и електрична опрема

Со почитување на законските одредби , ЕЕ отпад се категоризира во 10 категории:

КАТЕГОРИИ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД

1. ГОЛЕМИ КУЈНСКИ АПАРАТИ

големи разладни уреди, фрижидери,замрзнувачи,машина за перење на алишта,машини за сушење на алишта, машини за миење садови, рерни за вградување,ел. Шпорети, ел, рингли, микробранови печки, ел уреди за греење, термоакулациони печки, ел. Радијатори, вентилатори, клима уреди, и др.

2. МАЛИ КУЈНСКИ АПАРАТИ:

правосмукалки,машини за чистење теписи, уреди за шиење, плетење,ткаење и др.опрема за текстил,пегли,тостери,фритези,кафемати,мелници,ел. Ножеви,уреди за шишање, сушење на коса, миење на заби, бричење, масажа, сатови, рачни часовници,ваги и други типови уреди

3. ОПРЕМА ЗА ИТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

централизирана обработка на податоци,големи сметачи,мали сметачи,печатари,персонална сметачка опрема,персонален сметач, ЦРЕ, глушец,монитор, тастатура,преносни сметачи, лап топ, notebook сметачи, notepad сметачи,опрема за копирање,ел.машини за пишување,џепни калкулатори и други, кориснички терминали и системи, факс уреди, телефакс уреди, телефони, јавни телефони, бежични и мобилни телефони, автоматски секретарки, останати уреди.

4. ОПРЕМА ЗА РАЗОНОДА:

радио апарати, ТВ апарати, видеокамери, видеорекордери, hi-fi уреди, аудио засилувачи, музички инструменти и друго

5.ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ:

флуоресцентни светилки, високонапонски светилки, нисконапонски натриумови светилки, светилки со жаречка жичка и друго

6. ЕЕ АПАРАТИ И АЛАТ:

Бушилици,пили,машини за шиење, опрема за вртење, мелење,брусење,полирање,стругање,режење,сечење,дупчење,пробивање,превивање и др. За обработка на метал, стакло, дрво и други материјали, алати за ковење, спојување, кинење , алати за заварување, лемење, апарати за обработка на течни и гасовити материи, машини за косење и др. Градинарски работи и друго.

7. ИГРАЧКИ ЗА РЕКРЕАЦИЈА

Ел. Возчиња,автомобилчиња,рачни конзоли за видео игри, видео игри, спортска опрема, компјутери за велосипедизам, ронење, трчање, веслање, автомати за играње со пметални парички

8. МЕДИЦИНСКИ ПОМОШНИ АПАРАТИ

Радиотераписка опрема,кардиолошки уреди,уреди за дијализа, белодробни вентилатори, уреди за нуклеарна медицина, лабораториска опрема за дијагноза ин витро, апарати за анализа, апарати за ладење, уреди за испитување на оплодувањето, и други апарати за откривање, спречување, следење, обработка,намалување на болка, повреда или немоќност.

9. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАДЗОР
Детектори за чад,терморегулатори и термостати,уреди за мерење, вагање или баждарење за домаќинства или лаборатории, останати уреди за мерење и контрола кои се применуваат во индустриски инсталации

10. АВТОМАТИ

За топли напитоци, за шишиња или лименки, банкомати, автомати за цврсти производи

Сите други уреди за автоматско издавање на сите производи.