ИНФОРМАТИВЕН НАСТАН НА ТЕМА „НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД‟

Во врска со објавените текстови на прописите од областа на управувањето со посебните текови на отпад (Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема и Закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност на производителот), Стопанската комора на Македонија организира информативен настан на тема: „НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД.

Информативниот настан ќе се одржина 17 декември 2019 година (вторник), со почеток  во 13:00 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала  4 на 5-ти кат.

Целта на настанот е да се информираат компаниите за пакетот на предлог закони за воспоставување на ефикасен систем од областа на управувањето со отпад и посебните текови на отпад, преку кои ќе се овозможи минимизирање на негативните влијанија на управувањето со отпадот врз човековото здравје и животната средина.

На настанот свое излагање ќе имаат: Ана Каранфилова Мазнева, раководител на сектор за отпад при Министерството за животна средина и просторно планирање во Владата на РСМ и претставник од секторот за правни и општи работи при Министерството за животна средина и просторно планирање во Владата на РСМ.

Пријава за присуство најдоцна до 16 декември 2019 година (понеделник).

Контакт: Ивана Крстевска, е-адреса: ivana@mchamber.mk, Tелефон: 3244-051;

Даниела Михајловска Василевска е-адреса: daniela@mchamber.mk, Tелефон: 3244-021;

Во прилог нацрт-текстови на законите изготвени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Достава на определени коментари и забелешки по текстот на Предлог – законите,најдоцна до 20.12.2019 година (петок) со цел да бидат сублимирани во заеднички текст и доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање:

Предлог закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

Предлог закон за управување со пакување и отпад од пакување

Предлог закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад

Предлог закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за одговорност на производителите

Предлог закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

ГОЛЕМА ЕКО АКЦИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ СО ,, НУЛА ОТПАД“

Предмет :Соопштение за печат

До : Сите медиуми

Во соработка со лиценцираната непрофитна организација ,, Нула Отпад“, Општина Карпош ќе организира голема есенска еколошка акција за собирање на електронски и електричен отпад на  територијата на локалната самоуправа. По тој повод градоначалникот на Општината Стевчо Јакимовскидаде изјава за медиумите.

–             Заедно со оваа непрофитна организација, иницираме еко акција, со која граѓаните на Општина Карпош ќе може да се   ослободат од  непотребниот електронски отпад кој го чуваат во своите домаќинства. Се работи за најразличен елетричен и електронски отпад, како што се електричните шпорети, расипани компјутери, машини за перење, фрижидери итн.,  односно апарати кои се опасни по животната средина. Нашата цел е  истиот отпад,  да биде соодветно депониран, и да не претставува директен загрозувач на животната средина, и со тоа практично да придонесеме за зачувување на околината во нашата Општина, појасни првиот човек на Карпош, Стевчо Јакимовски.

Директорот на ,, Нула Отпад“ Марјанчо Дамевски, потенцираше дека оваа еко акција која ќе трае подолгорочно, во соработка со Општина Карпош ќе се одвива ударно три дена, односно на 28, 29 и 30  септември ( среда, четврток и петок) , каде што граѓаните од сите 14 урбани заедници кои се наоѓаат на територијата на Карпош, ќе можат да ги достават своите дотраени и неупотребливи електронски апарати.

–             Предметите кои се помали, односно се со помала зафатнина, граѓаните ќе можат да ги достават директно до секретарите на урбаните заедници, додека тие кои се потешки и поголеми, со наш   сопствен превоз , ќе бидат дислоцирани од домовите на граѓаните. Целта ни е сите граѓани  и тие кои се постари, односно кои не се во добра здравствена кондиција и не можат сами да ги достават, да можат да учествуваат во оваа акција, и да се ослободат од непотребните предмети. Со оваа акција придонесуваме за заштита на животната средина, овој пат во Општина Карпош, истакна Дамевски.

Одделение за односи со јавност

Општина Карпош

Мислење по годишен извештај за електрична и електронска опрема

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, како и претходните години ги оствари националните цели предвидени во Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за управување со електрична и електронка опрема и отпадна електронска и електрична опрема, и доби позитивно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање по доставените Годишни извештаи за постапување со отпад од батерии и акумулатори како и за постапување со отпадна електрична и електронска опрема за 2015 година.

Почитувани,

Ве информираме дека Управата за животна средина го одобри нашиот Годишен извештај за 2014 година, со што сите наши членови, преку НУЛА ОТПАД ДОО Скопје ги исполнија националните цели за 2014 година утврдени со Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори. Во прилог го имате Одобрувањето на Годишниот извештај од страна на Управата за животна средина.

Како и изминатите две години, така и 2014 за НУЛА ОТПАД беше уште една успешна година. НУЛА ОТПАД согласно Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, организира едукација на населението, собирање на отпадните батерии и акумулатори, со што допринесе повторно да добие позитивно мислење од државните органи, без ниту една забелешка во однос на работењето.

Ви благодариме што во 2014 година бевте дел од НУЛА ОТПАД и придонесовте за нашето и Ваше успешно работење. Веруваме дека и оваа 2015 година ќе бидеме дел од ист тим и ќе ги исполниме успешно целите кои си ги поставивме за оваа 2015 година.

Остануваме и понатаму заедно со Вас, како сигурен и професионален колективен постапувач за управување со отпадни батерии и акумулатори и отпадна електронска и електрична опрема.

Тимот на

НУЛА ОТПАД

Започнa голем награден конкурс„ Еко совест на општеството

Од 10-ти јули до 20-ти ноември 2015 ќе се реализира голем награден конкурс на темата „Еко совест на општеството“ во кој ќе можат да земат учество сите медиуми (печатени и електронски) т.е. новинари и фоторепортери кои ќе достават оригиналeн објавенновинарски текст поддржан со фотографии на темата, а ќе има за цел да ја посочат, потенцираат и актуелизираат граѓанската и институционалната несовест и невнимание кон околината. Овој конкурс е во организација на невладината организација „4х4х4 Балкански мостови“ (во рамки на проектот проширување на ENV.net во земјите на Западен Балкан и Турција, поддржан од Европската Унија ), а со огромна поддршка од „Пакомак“- друштво за управување со пакување и отпад од пакување, како и „Нула отпад“- друштво за управување со батерии и електронски отпад.

Сите пријавени фото-стории ќе бидат оценувани од страна на стручно жири, составено од претставници на организаторите на конкурсот, претставник на Министерството за животна средина и просторно планирање, по еден претставник на медиум, како и претставник на една невладина организација. Како би се овозможила што поголема објективност во оценувањето секоја приложена фото-репортажа ќе биде анонимна за жирито кое ќе оценува. Главните три награди предвидено е да бидат објавени на 5-ти декември 2015Меѓународниот ден на почвата, но и денот кога привршува Светската еколошка кампања „Да го исчистиме Светот“, светски ден посветен на помошта и поддршката на разни еколошки општествени акции во справуавње со се поголемите количини на отпад кои не опкружуваат. Организаторите најавуваат дека за првата награда предвидена е парична награда од 25.000 денари, додека 15.000 за втората и 10.000 денари за третата награда, а за медиумот кој ќе биде избран од страна на јавноста врз основа на значителен придонес во информирањето на јавноста за темите од екологијата и човековата околина, „Пакомак“ како и „Нула отпад“ќе обезбедат сет од  опрема за сепарирање на отпадот кој се креира во самата редакција(садови за хартија, пластика, стакло, батериии слично)

„Целта на нашето учество и поддршка на овој конкурс е да ја поддигнеме свеста кај поширокото граѓанство и институциите за важноста сите подеднакво да се грижиме за средината во која живееме. Преку посочување на несовесното однесување на одредени поединци да се укаже на лошите примери и воопшто да се оцрта нивото на еколошката совесност) која го поседува нашето општество. Сметаме дека новинарите и медиумите воопшто се најмоќната алатка преку која ќе можеме да допреме до што поразлични структури на граѓани и вистински да допринесеме да ја подигнеме еколошката совест кај секој од нас“, изјави Филип Ивановски, генерален менаџер на Пакомак.

На 5-ти декември 2015Меѓународниот ден на почвата е денот  кога ќе се прогласат победниците планирано е да се реализира еднодневна изложба на сите пријавени стории и фотографии.

Сите заинтересирани новинари и фоторепортери кои сакаат да учествуваат на овој конкурс ќе можат да се запознаат со подеталните информации во врска со правилата и механизмот за пријавување на следниве веб страници: http://pakomak.com.mk; http://nulaotpad.com.mk; http://4x4x4bb.org

Лице за контакт во врска со објавениот конкурс:

Душко Христов, мобилен: +389 70 34 36 36 и е-маил: 4x4x4bb@gmail.com

Со почит,

Претставниците од “Пакомак“, “Нула отпад“ и „4х4х4 Балкански мостови“

Ви посакуваат среќен  и успешен натпревар – најдобрите нека победат!

Услови и правила за учество на наградниот конкурс Еко совест на општеството

 1. Право на овој конкурс имаат сите медиуми (печатени и електронски – интернет – веб портали) т.е. новинари и фоторепортери ангажирани во истите;
 • Фото сторијата (кратка сторија мора да ја опишува фотографијата) мора да биде објавена во периодот од денот на објава на овој конкурс  од 10 јули до 20 ноември 2015 во еден од печатените или електронски медиуми регистрирани во Р.М (сите печатени медиуми како и интернет – веб порталите)
 • Исечок од фото сторијата (оргинален примерок од печатениот медиум или копија од интернет – веб порталите) како и фотографија со димензии 200mm х 150mm (20cm х 15cm)да се достави на адреса на организаторот на овој конкурс;
 • На CD диск да се стават (сликата мора да биде во добра резолуција и со минимум 300 dpi) – самата слика, исечок од објавата како и кратка биографија на фото репортерот и новинарот (сите кои учествуваат на овој конкурс )
 • Сите потребни работи (слика, CD, исечок / копија од објавената фото сторија) треба да пристигнат најдоцна до 20.11.2015 до 16:00 часот – сите апликации кои ќе пристигант после овој датум нема да бидат разгледувани), да се стават во плик адресиран  и пратен на следната адреса:

ЗГ “4х4х4 Балкански мостови“ Скопје

П.Фах 219, / ул. Руди Чајевац 35/3

1000, Скопје , Р. Македонија

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

За награден конкурс „Еко совест на општеството“

4та Меѓународна конференција на тема РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД во организација на АДКОМ и ЈП Комунална Хигиена- Скопје

НУЛА ОТПАД ДОО активно учествуваше на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со  отпад  “ во организација на АДКОМ и ЈП Комунална хигиена Скопје,под покровителство на Министерство за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија.

НУЛА ОТПАД ДОО пред аудиториумот ги претстави современите политики, во доменот на управување со отпадот, особено отпад од електронска и електична опрема како и отпадни батерии и акумулатори, да се третираат како ресурси освен како генератор на негативни влијанија врз животната средина,.

Во рамките на конференцијата во Хотел Метропол НУЛА ОТПАД на присутните се претстави и со штанд во рамките на техничката изложба на конференцијата.

ПРЕДИЗВИКОТ ПРОДОЛЖУВА ЕКО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДИЗВИК СО ДЕЦАТА НА НОВАТА ПЛАНЕТА И НОВОТО ВРЕМЕ

Во услови на пандемија со Корона вирусот, Нула Отпад својата едукативна мисија ја продолжи преку дигитална едукативна кампања „Безбедни во изолација со супер еко едукација”.

Првиот предизвик помина со голем интерес и успех, внесе позитивни вредности во ова тешко време и даде значаен придонес во подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на е-отпад и отпадните батерии.

Заради големиот интерес и за жал  сеуште активната карантинска вонредна состојба, Нула Отпад одлучи да продолжи со својата дигитална едукативна кампања со втор еко истражувачки предизвик.

Овој пат во поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерство за образование и наука, Делегација на Европска Унија и Македонската асоцијација за управување со цврст отпад.

Продолжуваме уште побројни, покреативни и погласни.

Придружи ни се, биди и ти дете на новата планета и новото време!

Еко истражувачки предизвик за сите деца на училишна возраст (1-9 одделение)

ТЕМА:

Батериите опасност или можност?

Со еко истражување до еко решение!

Прифати го предизвикот, биди еко истражувач и следи ги насоките на следнава истражувачка патека за да го пронајдеш најдоброто еко решение.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСТВО:

 • Потребно е да ги заследите фан/страните на Нула Отпад Фејсбук и Инстаграм.
 • Истражи каде има канти за батерии од Нула Отпад. Забележи што има во нив. Дали има само стари батерии или има и друг вид на отпад.Доколку си во можност документирај го тоа со фотографија и посочи што е правилно, а што не? Помошта од родителите е добродојдена.
 • Провери во твојот дом каде се имате батерии, за што најчесто Ви користат и истражи какви се батерии постојат.
 • Истражи зошто батериите се опасен отпад и што се случува кога ги фрламе со останатиот отпад?
 • Што се добива со рециклирање на батериите, како до еко решение?
 • Твоето еко истражувачко патешествие претстави го во куса видео презентација не подолга од три минути. Креативноста е уште еднаш во погон. Можеш да користиш снимки, фотографии, цртежи, факти, податоци, се што мислиш дека ќе те доведе до најдоброто еко решение.
 • Со пополнета пријава за учество и согласност од родител испрати го твоето видео на следната е-маил адреса: info@nulaotpad.com.mk
  ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
 • Со самото испраќање на видеото се согласувате  со правилата за учество во еко истражувачкиот предизвик и се согласувате истото да биде објавено и користено за едукативната кампања која ја реализира Нула Отпад.
 • Нула Отпад ги задржува авторските права на сите аудио-визуелни творби пријавени на еко истражувачкиот предизвик.
 • Сите видеа кои ги исполнуваат горенаведените критериуми ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Нула Отпад и ќе учествуваат во предизвикот за главната награда.
 • Да ги споделуваме пораките од децата на новата планета и новото време. Нека ги слушнат сите за доброто на сите!
 • Доколку предизвикот е успешен и пристигнат минимум 20 видео пораки, стручно жири од областа на управување со отпад и заштита на животната средина, видеото со најдобра порака и еко решение ќе го награди со електричен тротинет.
 • Сите останати учесници чие видео ќе биде објавено ќе добијат ЕКО ДИПЛОМА за значен придонес во заштита на животната средина.
 • ВАЖНО: За предизвикот на главната награда да биде валиден, неопходно е да се пријават минимум 20 видеа и 20 учесници. Во спротивно ќе бидат доделени еко дипломи за сите учесници.
 • Рок за испраќање на видеата 15.07.2020 год. Прогласување и објава на најдоброто видео со најдобро еко решение и најдобра еко порака ќе се случи на ден 20.07.2020 година од страна на стручно жири од Нула Отпад и соработниците на кампањата.
 • Право на учество имаат сите деца на  училишна возраст (основно образование).

Биди еко истражувач, предвесник на новата планета и новото време! Пренеси моќна порака, и споделувај, нека те слушне целата планетааа!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SFIDA VAZHDON

SFIDA ЕKO KËRKIMORE ME FËMIJËT E PLANETIT TË RI DHE KOHËS SË RE  

Në kushte të  pandems me virusin Corona, Zero Mbeturina  vazhdoi misionin e saj edukativ përmes një fushate edukative digjitale “Të sigurt në izolim me super eko-edukim”.

Sfida e parë kaloi me shumë interes dhe sukses, prezantoi vlera pozitive në këtë kohë të vështirë dhe dha një kontribut të rëndësishëm në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për selektimin  dhe riciklimin  e  e-mbeturinave  dhe mbeturinave të baterive.

Për shkak të interesit të madh dhe për fat të  keq për shkak të  karantanimit ende aktiv dhe gjendjes së jashtëzakonshme , Zero Mbeturina  vendosi të vazhdojë fushatën e saj edukative  digjitale me një sfidë të dytë eko-kërkimore.

Këtë herë në mbështetje të Ministrisë së Mjedisit  Jetësor dhe Planifikimit Hapësino, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Shoqatës së Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Maqedoni.

Ne vazhdojmë të jemi edhe më të shumtë, më kreativë dhe më të zëshëm.

Bashkohu me ne, bëhu  dhe ti një fëmijë i planetit të ri dhe kohës së re!

Sfida Eko –kërkimore  për të gjithë fëmijët e moshës shkollore (klasat 1-9)

ТЕМА:

Bateritë, rrezik apo mundësi?

Me eko-kërkimi në eko zgjidhje!

Prano sfidën, bëhu një eko-studiues dhe ndiqi udhëzimet në një mënyrë tjetër të kërkimit për të gjetur eko-zgjidhjen më të mirë.

RREGULLORJA PËR PJESËMARRJE:

 • Nevojitet  ti  ndiqni  fan/faqet e  Zero Mbeturinave  në Facebook dhe instagram.
 • Kërko ku ka shporta për bateri të Zero Mbeturinave. Shiko se çka në to. A ka vetëm bateri të vjetra apo ka edhe lloj tjetër të mbeturive. Nëse ke mundësi dokumentoje këtë me fotografi  dhe trego çka është e drejtë, e çka jo? Ndihma e prindërve është e mirëseardhur.
 • Kontrollo në shtëpinë tënde ku keni bateri, për çka më së shumti ju shërbejnë dhe bëj kërkim çfar lloje të bateriuve ekzistojnë.
 • Hulumto pse bateritë janë mbeturinë e rrezikshme  dhe çfarë ndodh nëse i hudhim me mbeturinat e tjera?
 • Çka fitohet me riciklimin e baterive, si deri te eko zgjidhja?
 • Paraqitni rrugën tuaj eko-kërkimore në një prezantim video të shkurtër jo më gjatë se tre minuta. Kreativiteti është edhe një herë në lëvizje. Mund të përdorni  inçizime, foto, vizatime, fakte, të dhëna, gjithçka që mendoni se do t’ju çojë në zgjidhjen më të mirë eko.
 • Me një kërkesë të plotësuar për pjesëmarrje dhe pëlqim nga  prindi, dërgoni videon tuaj në adresën e mëposhtme të postës elektronike: info@nulaotpad.com.mk
  FLETËPARAQITJA PËR PJESËMARRJE
 • Me vet dërgimin e videos, ju pranoni rregullat për të marrë pjesë në sfidën eko-kërkimore dhe pranoni që ajo të publikohet dhe të përdoret për fushatën edukative të zbatuar nga Zero Mbeturina.
 • Zero Mbeturina  ruan të drejtën e autorit të të gjitha krijimeve audio-vizive të paraqitura në sfidën eko-kërkimore.
 •  Të gjitha videot që plotësojnë kriteret e mësipërme do të postohen në rrjetet sociale të Zero Mbeturinave dhe do të marrin pjesë në sfidën për çmimin kryesor.
 • Ti ndajmë  mesazhet e fëmijëve  të planetit të ri dhe kohës së re. Le të dëgjojnë të gjithë për të mirën e të gjithëve!
 •  Nëse sfida është e suksesshme dhe arrijnë së paku 20 video mesazhe, një juri ekspert në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit do të shpërblejë videon me mesazhin më të mirë dhe eko zgjidhjen me një skuter elektrik.
 •  Të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, videoja  e të cilëve do të publikohet, do të marrin një EKO DIPLOMË  për një kontribut si njohës  për mbrojtjen e mjedisit.
 • E RËNDËSISHME: Në mënyrë që sfida  për çmimin  kryesor të jetë e vlefshme, është e nevojshme të paraqisni të paktën 20 video dhe 20 pjesëmarrës. Përndryshe, eko diplomat do t’u jepen të gjithë pjesëmarrësve.
 • Afati i dërgimit të videove është 15.07.2020. Zgjedhja  dhe shpallja e videos më të mirë me zgjidhjen më të mirë eko dhe mesazhin më të mirë eko do të bëhet në 20.07.2020 nga një juri eksperte nga Zero Mbeturina  dhe bashkëpunëtorët e fushatës.
 • Të  drejtë të marrin pjesë kanë të  gjithë fëmijët e moshës shkollore (arsimi fillor)

Bëhu një eko-studiues, pararendës  i planetit të ri dhe epokës së re! Transmetoni një mesazh të fuqishëm, dhe ndajeni, le të dëgjojë  gjithë planeti !!!