Да ја заштитиме планетата од опасниот отпад

отпадните батерии и електронскиот отпад. Рециклирањето е важно и неопходно!” Нула Отпад како лиценциран колективен постапувач за отпадни батерии и