Онлајн формулар за пристап во колективниот систем на Нула Отпад:

Почитувани,

Ве молиме пополнете го формуларот за пристап во колективниот систем на Нула Отпад.

Нашата компанија ќе Ве контактира за склучување на договор за постапување со ОБА и/или ОЕЕО.